Az Ön szellemi tulajdonát bitorolják?

 

A „bitorlás” szó a mindennapi szóhasználatban a szellemi tulajdonnal való visszaélést fedi. Jogi értelemben a bitorlás csak a visszaélés egyik speciális formája.

Sérelem esetén az igénybe vehető lehetséges eszközök két nagy részre oszthatók: polgári jogi és büntető jogi eszközökre. 

Az alábbiakban a polgári jogi eszköz igénybevételéről szólunk pár szót, az egyéb jogi eszközökről a bal felső részben található menüpontok alatt olvashat.

Polgári jogi, polgári peres úton érvényesíthető igények:
- bitorlás megtörténtének bírósági megállapítása;
- bitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyása és a bitorló eltiltása a további jogsértéstől;
- bitorlással elért gazdagodás visszatérítése;
- elégtétel;
- kártérítés;

Az ilyen perek estén a Fővárosi Bíróság az illetékes hatóság.

A jogvitával kapcsolatban általában kulcsfontosságú a megfelelő bizonyítékok rögzítése, ezért javasoljuk, hogy részletesen dokumentálják mindazt, amit tudnak a jogsértésről - akár peres útra terelődik a dolog, akár nem.

A jogérvényesítés első lépcsőjeként javasolt ügyvédi-ügyvivői levélben felszólítani a bitorlót, hogy hagyjon fel önként a bitorlással.

Ha nem érkezik kedvező reakció a felszólító levélre, abban az esetben beindítható a polgári peres eljárás.

Bitorlási perben (pl. védjegybitorlás és szabadalombitorlás) kérhető ideiglenes intézkedés, vagyis a bíróság a hosszú hónapokig tartó per befejeződése előtt jogerősen eltilthatja a másik felet a bitorlástól. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha még nem telt el a törvényben megszabott határidő, vagyis:
- a bitorlás megkezdése óta hat hónap,
- illetve a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való tudomásszerzése óta hatvan nap.

Sikeres keresetindítás esetén a bitorlási perben a fenti eredmények (megállapítás, az eltiltás és az elégtétel-adás) mellett várható még a perköltségek (ügyvédi-ügyvivői munkadíj) egy jelentős részének megítélése is a felperes javára, ezt is a bitorló köteles majd megfizetni.

 
Copyright © 2010 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.