Jogszabályok

 

Nemzeti jogszabályok:

1. A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (kivonat)

2. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (kivonat)

3. Szabadalmi törvény

4. Szabadalmi tv. indoklása

5. Formavédelmi törvény

6. Formavédelmi tv. indoklása

7. Használati mintaoltalmi törvény

8. Használati mintaoltalmi tv. indoklása

9. Szerzői jogi törvény

10. Versenytörvény


EU közösségi jogszabályok:

1. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK irányelv

2. A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet

3. A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK rendelet

 

Nemzetközi jogszabályok, egyezmények:

1. PCT Egyezmény

2. Müncheni Egyezmény

3. Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény (ld. 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

4. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás (kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)

5. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv (kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)

6. WIPO Védjegyjogi Szerződés (kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény)

7. A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (kihirdette az 1983/1. Nemzetközi Szerződés)

8. A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás

 
Copyright © 2010 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.